Лековитите во­ди во манастирот „Св. Куз­ман и Дам­јан“ кои го излекувале Јустинијан Први

Под археолошкиот локалитет Говрлево, во близина на Долно Соње, се наоѓа манастирот „Свети Кузман и Дамјан“, кој е познат меѓу

Прочитај повеќе