Чудотворен камен во Манастир на Скопска Црна Гора

На недопрените ридови на Скопска Црна Гора се наоѓа древниот манастир Свети Никита, место обвиткано со мистика кое е познато

Прочитај повеќе