Кованици од Александар Македонски како доказ за вековното постоење на Македонија

Монетите се материјални извори со кус натпис стручно наречени нумизматички извори. Тие биле главен извор за економијата, но и за

Прочитај повеќе