Васе има света мисија – да постави три високи крстови

На околу 10 километри од градот Неготино ќе се сретнете со селото Тремник, кое е мало место во кое живеат

Прочитај повеќе