Sign In

Блог

Последни вести
Баба Џишка сама со свои раце изгради црква во Битола

Баба Џишка сама со свои раце изгради црква во Битола

Баба Џишка, или Ленка Катерина Џишка, е една од тие ликови во локалната легенда што остануваат во сеќавањата на луѓето, макар што за неа се знае многу малку. Таа била жена од огромна добродетел, чие постоење и дела го обележале битолското општество. Живеела сама целиот свој живот, но нејзината самотност не ја ограничила во љубовта кон ближните и во нејзината преданост кон верата.

Иако не се знае многу за неа, нејзиното влијание е забележливо присутно во историјата на еден од најзначајните објекти во регионот – црквата „40 маченици“ на Кркардаш. Баба Џишка самостојно и со многу макотрпност ја изградила првобитната верзија на оваа црква, која со текот на времето станала светилиште и свето место за граѓаните на Битола и околината.

Нејзината приказна, вклучена во романот на Владимир Костов, „Црквичето 40 маченици“, претставува трансформација од блудница до почитувана личност, чии дела и промени имаат значајен ефект врз заедницата. Костов ја претставува како симбол на сила, одржливост и преданост, чие влијание останува во исказаната приврзаност на луѓето кон нејзината наследничка, црквата „40 маченици“.

Сегашниот изглед на црквата е продукт на инвестиции од страна на локален бизнисмен, кој го поддржува градењето и одржувањето на ова свето место. Затоа, додека се наследуваат приказните за Баба Џишка и нејзините дела, важно е да се продолжи со почитување и одржување на оваа значајна културна и религиозна традиција. Нејзината приказна нè потсетува за значењето на преданоста, солидарноста и верата во постигнување на заеднички цели.

Фото: Бабам Битола